INSTRUKTØRER

Alle instruktører som jobber på «RS Trygg i vann» har godkjent instruktør utdannelse, god kunnskap om HLR-prosedyrene og oppfyller alle krav som er satt for å jobbe med elever i vann