RS TRYGG I VANN

KURS I SELVBERGING OG LIVREDNING I SJØ FOR 9. KLASSETRINN

REDNINGSSELSKAPET SIN VISJON ER "INGEN SKAL DRUKNE!"

"RS Trygg i vann" kurset er at av de store satningsområdene i det forebyggende arbedeidet mot å nå vår nullvisjon.


Kurset er koblet opp mot de nye kompetansemålene som er satt for skolene på ungdomstrinnet.

OM KURSET

_RON6784
_RON8780
_RON8868

Kurset “RS Trygg i vann” er et kurs som følger læreplanens kompetansemål. Kurset gjennomføres i perioden september til april - og er delt opp i to deler;

En teoretisk del som blir gjort ved e-kurs på skolen og en praktisk del som Redningsselskapet gjennomfører ved land og i sjø. Alle elever må ha gjennomført og bestått e-læringen for å kunne delta på den praktiske delen av kurset. Skolen vil få tilgang til e-kurset når de melder seg på kurset. 

 

E-kurset gir deltakerne en teoretisk innføring i tema som omhandler trygg ferdsel ved sjø, selvberging, livredning, hypotermi, hjerte- /lungeredning, stabilt sideleie og alarmering.  

 

Den praktiske delen av kurset starter med at elevene får utlevert grønnkasse med vest, våtdrakt hansker og sko. Hele klassen samles så i klasserommet hvor de får informasjon om dagens aktiviteter og viktige sikkerhetsrutiner. Elevene blir så delt i to grupper hvor de får opplæring i hjerte- og lungeredning på Anna dukke og sideleie. Elevene øver parvis i å legge hverandre i sideleie. Alle elevene skifter så til våtdrakter. 

 

Gruppene gjennomfører først en runde utendørs med opplæring i hvordan man ferdes trygt ved sjø og tolker vind- og bølge- og værforhold. Deretter får elevene trene på bruk av livliner og livbøyer. Elevene blir så sendt puljevis i sjøen, hvor de får øvelse i å håndtere kuldesjokk, spare krefter ved å flyte i vannet, ta imot livliner/-bøyer og redde seg om bord i båt. Elevene øver også på å redde hverandre i vannet ved bruk av livbøye.  

 


Det stilles ingen krav til svømmedyktighet for å gjennomføre kurset. Alle elever er sikret både med våtdrakt og redningsvest når de er i sjøen. Formålet med kurset er gi elevene en bedre forståelse for selvberging og livredning med trening i realistiske omgivelser. De skal få føle på mestring og få et bedre grunnlag for å gjennomføre aktiviteter i det maritime miljø på en sikker måte.  

 

Vi i Redningsselskapet har alltid sikkerhet som førsteprioritering ved gjennomføring av våre kurs. Alle instruktører ivaretar dette med sin kompetanse, opplæring og kjennskap til beredskapsplaner. 

INGEN SKAL DRUKNE!

PÅMELDTE SKOLER

Bergen

Stavanger

Sandnes

Sola


«Lynghaug skole var i dag på det mest profesjonelle, beste, utrolig lærerike, krydret med mestringsopplevelser, sosialferdighetstrening i massevis, kurs i sandviksbodene i deres regi. Kurset dekket mange kompetansemål i kroppsøving samt flere mål i andre fag. I tillegg gav det inspirasjon til dybdelæring av flere tema. Dette må bli obligatorisk og alle elever på 9 trinn må få oppleve en slik dag. Tusen takk til dere som gjorde dagen til en opplevelse for oss.  

Mvh Siv heiberg og Tommy Jetmundsen»