RS TRYGG I VANN

KURS I SELVBERGING OG LIVREDNING I SJØ FOR 9. KLASSETRINN

REDNINGSSELSKAPET SIN VISJON ER "INGEN SKAL DRUKNE!"

"RS Trygg i vann" kurset er at av de store satningsområdene i det forebyggende arbedeidet mot å nå vår nullvisjon.


Kurset er koblet opp mot de nye kompetansemålene som er satt for skolene på ungdomstrinnet.

OM KURSET

_RON6784
_RON8780
_RON8868

Kurset “RS Trygg i vann” er et kurs som følger læreplanens kompetansemål. Kurset gjennomføres i perioden september til april - og er delt opp i to deler;

En teoretisk del som blir gjort ved e-kurs på skolen og en praktisk del som Redningsselskapet gjennomfører ved land og i sjø. Alle elever må ha gjennomført og bestått e-læringen for å kunne delta på den praktiske delen av kurset. Skolen vil få tilgang til e-kurset når de melder seg på kurset. 

 

E-kurset gir deltakerne en teoretisk innføring i tema som omhandler trygg ferdsel ved sjø, selvberging, livredning, hypotermi, hjerte- /lungeredning, stabilt sideleie og alarmering.  

 

Den praktiske delen av kurset starter med at elevene får utlevert grønnkasse med vest, våtdrakt hansker og sko. Hele klassen samles så i klasserommet hvor de får informasjon om dagens aktiviteter og viktige sikkerhetsrutiner. Elevene blir så delt i to grupper hvor de får opplæring i hjerte- og lungeredning på Anna dukke og sideleie. Elevene øver parvis i å legge hverandre i sideleie. Alle elevene skifter så til våtdrakter. 

 

Gruppene gjennomfører først en runde utendørs med opplæring i hvordan man ferdes trygt ved sjø og tolker vind- og bølge- og værforhold. Deretter får elevene trene på bruk av livliner og livbøyer. Elevene blir så sendt puljevis i sjøen, hvor de får øvelse i å håndtere kuldesjokk, spare krefter ved å flyte i vannet, ta imot livliner/-bøyer og redde seg om bord i båt. Elevene øver også på å redde hverandre i vannet ved bruk av livbøye.  

 


Det stilles ingen krav til svømmedyktighet for å gjennomføre kurset. Alle elever er sikret både med våtdrakt og redningsvest når de er i sjøen. Formålet med kurset er gi elevene en bedre forståelse for selvberging og livredning med trening i realistiske omgivelser. De skal få føle på mestring og få et bedre grunnlag for å gjennomføre aktiviteter i det maritime miljø på en sikker måte.  

 

Vi i Redningsselskapet har alltid sikkerhet som førsteprioritering ved gjennomføring av våre kurs. Alle instruktører ivaretar dette med sin kompetanse, opplæring og kjennskap til beredskapsplaner. 

INGEN SKAL DRUKNE!

«Lynghaug skole var i dag på det mest profesjonelle, beste, utrolig lærerike, krydret med mestringsopplevelser, sosialferdighetstrening i massevis, kurs i sandviksbodene i deres regi. Kurset dekket mange kompetansemål i kroppsøving samt flere mål i andre fag. I tillegg gav det inspirasjon til dybdelæring av flere tema. Dette må bli obligatorisk og alle elever på 9 trinn må få oppleve en slik dag. Tusen takk til dere som gjorde dagen til en opplevelse for oss.  

Mvh Siv heiberg og Tommy Jetmundsen»